16. listopadu 2011
Když se do vás někdo naváží, je potřeba mu dát důrazně najevo, že tohle si tedy nenecháte líbit!