30. prosince 2011
Uchytí-li se tento způsob odívání, máme se na co těšit... Naše skříně budou plné sprejů!