6. ledna 2012
Nepotřebujete polyfonní vyzvánění, se dvěma mobilními telefony vyťukáte cokoli.