28. ledna 2012
A to si chtěl pouze připravit snídani!