18. října 2017
Otáčíte oči v sloup, o jakou úchylku to zase jde? Nebojte, demisexualita nepopisuje žádnou šílenost. Možná mezi demisexuály taky patříte, aniž jste to dosud věděla!

Žijeme v době, která se snaží všechno pojmenovat a pro vše najít nějaké názvy a pojmy.  Jedním z nových názvů v sexualitě je tzv. demisexualita (aneb „láska na vyšší úrovni“). O co jde?

V úplné zkratce by se dalo říct, že jde o lidi, pro které jsou důležitější city než pudy. A těch je snad ve společnosti ještě stále dost, ne?!

Ano, správně, možná mezi demisexuály patříte i vy. Tímto pojmem se označují ti, kteří nejdříve potřebují k člověku cítit silné citové poutu, a až pak je začne sexuálně přitahovat.  Sex na jednu noc tak u těchto lidí ani v nejmenším nepřipadá do úvahy, protože než začnou s někým intimně žít, potřebují si nejdříve vybudovat silné emocionální spojení.

U demisexuálů jsou na prvním místě city, a pak až intimita. Samozřejmě i demisexuály lidé fyzicky přitahují, ale nejde o čistou sexuální přitažlivost jako třeba u lidí promiskuitních. Sexuální přitažlivost a touha nikdy u demisexuálů nehrají prim, a to ani u dlouhodobých vztahů. Na prvním místě jsou vždy city, ať už jde o lásku nebo (jen) přátelství.

Tato definice se pak nevztahuje pouze na heterosexuály. Demisexuální mohou být klidně i homosexuálové. Přesné procentuální zastoupení demisexuálních lidí ve společnosti není známo, jistě to však nebude malé číslo. Převahu by pak měly mít ženy!

V žádném případě se nedá říct, že by pro demisexuály nebyl sex důležitý. Jen ho nechtějí prožívat jen tak s někým. Zajímavý protipól k těm, kteří si na Tinderu domluví intimní hrátky s někým během půl hodiny…