13. dubna 2011
Neříká vám svá vyznání tak často jako vy jemu? Dotýká se vás méně, než byste potřebovala? Pozor! Nemusí to vůbec znamenat, že vás nemiluje. Jen třeba mluví jiným jazykem lásky než vy.

O tom, že stejný svět můžeme vnímat my různí lidé různým způsobem, jistě nikdo z nás nepochybuje. Je ale také pravda, že si to dost často neuvědomujeme a dokonce i jiný způsob chování těch druhých vnímáme jako křivdu. Zvlášť výrazně se to projevuje v oblasti vztahů. A tak se mnohdy z bezvýznamné maličkosti stane řetěz kauz, které v horším případě přivedou manželskou dvojici před rozvodový soud, v lepším do partnerské poradny nebo obecně k odborníkům na lidskou psychiku. „Mnohokrát se setkávám s případy, kdy za mnou přijde žena třeba s tím, že ji obtěžuje, jak jí její muž pořád říká, že ji miluje, a totéž chce po ní. A přitom ona by raději uvítala, kdyby byl k ní víc něžný, víc si jí všímal, dotýkal se jí,“ říká Zorica Gajić, koučka a lektorka Neurolingvistického programování, zajímavé metody osobního rozvoje, která pracuje mimo jiné i se skutečností, že svět můžeme vnímat různě, třeba podle toho, jaký z pěti smyslů u nás převládá. „V našem případu je muž typ auditivní, tedy vnímá svět více přes sluch, a žena kinestetický, tedy hmatový,“ vysvětluje Zorica Gajić.

Zkrátka, naše nespokojenost ve vzta­hu může mnohdy pramenit jen z toho, že s naším partnerem ‚mluvíme‘ jiným způsobem než on s námi a naopak… Americký psycholog Gary Chapman, který se specializuje na psychologii lásky, tuto teorii rozpracoval až do konkrétní praktické podoby, a vytvořil tak jednoduché schéma: Pět jazyků lásky (stejnojmenná kniha z nakladatelství Návrat domů). Podle něj prý vaší lásce pomůže rozpoznat, rozkódovat, jakým jazykem lásky mluvíte vy a jakým váš partner. A možná pak zjistíte, že jeho láska k vám je daleko větší, než jste si mysleli! A stačí k tomu jenom náš jednoduchý návod: