17. května 2018

7 V tématu, které vás zajímá, hraje dů­ležitou roli osoba, jíž není možné příliš věřit. Obecně také nepříjemnosti s druhými lidmi, podrazy, pomluvy.
8 Kritika. Bude potřeba vaše stanovisko přehodnotit, protože cesta, kterou teď jdete, nevede k vytouženému cíli.
9 Láska, harmonické vztahy, usmíření, upevnění vztahu, uzavření manželství a nebo, v případě, že jste bez partnera, seznámení s někým novým, zajímavým.
10 Štěstí, příjemná změna, dobrý za­čátek, lehkost, hravost. Směr, kterým se vydáváte, vede k vytouženému cíli.
11 Neshody mezi dvěma lidmi, v ro­dině, rozchod, odloučení od rodiny (i dočasně).
12 Dobrá zpráva na obzoru! Dozvíte se něco pro vás příznivého, pak je ale třeba jí využít a rychle se rozhodnout. I lepší finance.
13 Nepříznivý vývoj situace. Také va­ruje před vaším dotazem, neměli byste se do takové situace pouštět, protože pak vás může čekat nemilé překvapení.
14 Něco nového… Nový vztah, nová práce, nové zájmy. Zkrátka, je třeba se zabývat něčím novým, v tom vám svítí zelená a čeká vás úspěch.

Embed from Getty Images
15 Je třeba jednat v souladu s vaším morálním cítěním, není ale dobré porušovat pravidla. Jednejte spravedlivě a vyvarujte se pokud možno konfliktům (není-li to obecně v rozporu s vaším morálním cítěním).
16 Velmi šťastná cesta, která bude korunována velkým úspěchem, vede ke splnění nějakého vašeho snu, jen to bude ještě chvíli trvat. Je třeba se ale neodchýlit z tohoto šťastného směru.
17 Nebude se to vyvíjet přesně tak, jak si přejete, ale i tak je tu docela velká šance na úspěch. Změna plánu, ale ná­sledně i možnost finančního přilepšení.
18 Tři šestky, nejvyšší možná kombi­nace, která padne jen velmi zřídka, a vám tak přináší splnění vašeho přání, úspěch, radost a štěstí!