6. června 2017
Rasismus je v posledních letech celospolečensky velmi diskutované téma. Na kolik zasahuje rasa do přitažlivosti mezi pohlavími? 

Velký průzkum udělali vědci z univerzity v hlavním městě Walesu, Cardiffu. Chtěli tak potvrdit, že není vůbec žádnou náhodou, že roste počet smíšených manželství. Koho vědci zkoumali? Čtyřicet studentů, jimž dali k hodnocení 600 fotografií tváří opačného pohlaví (rozdělili je do tří kategorií podle rasy: běloši, černoši, asiati).

Jaké jsou výsledky průzkumu? 

ŽENY – BĚLOŠKY měly žebříček přitažlivosti takto:

1) černoši, 2) běloši, 3) asiati

MUŽI – BĚLOŠI pak měli pořadí prohozené:

1) asiatky, 2) bělošky, 3) černošky

Proč tomu tak je? Ženy vidí v tmavších mužích mužnost, fyzické zdraví a sílu, muži naopak prý u asiatek oceňují skromnost, pokoru, věrnost, a také to, že k nim vzhlížejí a vyjadřují jim obdiv častěji než bělošky či černošky. Bavíme se samozřejmě o generalizovaných stereotypech. Barva kůže ve výsledku vůbec nemusí ovlivňovat fyzické zdraví, či to, jak je dotyčná osoba věrná.

Velmi dobré výsledky v "testu přitažlivosti" pak měli míšenci, tedy lidé narození ve smíšených manželstvích.