5. března 2017
Nejnáročnější povolání na světě? Mateřství! Je nejvýznamnější, nejnáročnější a nejhůře placené povolání na světě, přesto všechno ho matky vykonávají s radostí, chutí a věnují mu všechen svůj čas.