1. června 2016
Krize ve vztahu jsou normální, proto nezoufejte a naučte se tyto krize řešit. 

Vztah a jeho vývoj je velmi složitá záležitost. Procházíme několika různými fázemi, jejich neznalost může vést až k rozpadu vztahu.

Na začátku vztahu se jedná o lásku hlavně mileneckou a sexuální, poté přichází fáze fascinování, kdy přehlížíme chyby druhého a toužíme po vzájemné blízkosti. Další fází je období užívání, užíváme si společného života, společných plánů a jeden druhého.

Nic ale netrvá věčně, období užívání má po několika měsících (podle průzkumů je to přibližně 8 – 14 měsíců) pád, který se dá nazvat dekadencí. Ve stádiu dekadence dochází k poklesu sexuálních hrátek a je velmi důležité, jak se s touto novou skutečností páry vyrovnají. Vzájemná komunikace se dostává do popředí a upozaďuje se sex. Pokud pár nezvládne vzájemnou komunikaci, přichází první krize.

Krize ve vztahu

Dva až tři roky

Mezi druhým a třetím rokem vztahu přichází nejčastěji první krize. Počáteční nervozita a zamilovanost se pravděpodobně do vztahu nevrátí. Vztah se dostal do dlouhodobého stádia a už není možné v něm zažívat to stejné jako na jeho začátku. Překonání krize po třech letech vztahu je stěžejní, další krize se obvykle dostavuje po sedmi letech vztahu.