4. května 2016
Dodržte následující kroky:  

●Vysvětlete, proč chcete, aby něco přestal dělat nebo se choval jinak. Mluvte o svých pocitech.

● Možná vám při rozhovoru dojde, že jste ve vztahu nespokojená z úplně jiného, hlubšího důvodu. Například se vztekáte, že po sobě přítel neuklízí, jenže ve skutečnosti jste vůči němu podrážděná hlavně proto, že s vámi v poslední době tráví málo času. Jakmile vám skrytá příčina vaší nespokojenosti dojde, partnerovi to okamžitě povězte!

● Popište důsledky chování, které vám na něm vadí. Třeba: „Když přijdeš později, než jsme se dohodli, a nebereš mi mobil, mám o tebe strach. A pak na tebe mám vztek, že jsem se kvůli tobě stresovala.“

● Nedávejte mu ŽÁDNÁ ultimáta.