4. dubna 2015
Ideální pár by měl do sebe zapadat jako ozubená kolečka. To ale neznamená, že si nutně musíte být ve všem podobní. Protiklady se přitahují!

Hodnoty
Společné životní hodnoty a cíle jsou jedním z pilířů vztahu. Vy chcete velkou rodinu, ale váš partner hledá práci v zahraničí a chce objevovat svět. To se trochu vylučuje.

Kompromisy
Každý vztah je o kompromisech, které musí probíhat na obou stranách. Nejde, aby se snažil pouze jeden z partnerů. Pokud si vzájemně vycházíte vstříc, jste na nejlepší cestě.

Rovnocennost
Ve vyrovnaném partnerství byste měli mít oba stejná práva i povinnosti. Měli byste se vzájemně chápat, podporovat, spolurozhodovat…

Myslíte a říkáte MY
Je důležité, že už není jen samostatné já. Pokud přemýšlíte a jednáte za vás a ne jen za sebe, bude vám vztah skvěle fungovat. Jestliže stále fungujete jako dvě samostatné jednotky, může to být signál, že se k sobě nehodíte nebo že na sobě musíte ještě pracovat.

V dobrém i zlém
Jsou dny, kdy není vše ideální. Život prostě není jen o krásných slunečných dnech. Bez ohledu na to, jestli jste partnery nebo manželi, měli byste stát při sobě v každé situaci. Ten pocit, že se na druhého můžete spolehnout, vám nic nenahradí.