24. září 2013
Nevybíráte si vlastní matku a stejně tak si nevybíráte vlastní tchyni!

Ovšem vztah s matkou vašeho partnera je předem znevýhodněný tím, že se s tchyní poznáváte už jako dospělé ženy a navíc jako ‚rivalky‘ soupeřící o jednoho muže. Nemáte to lehké ani vy, ani ona. Naše rady by vám mohly soužití s tchyní usnadnit.

✓ Pokud je to možné, žijte v oddělených domácnostech. Jestliže máte bydlet v jednom domě, trvejte na dvougeneračních úpravách (vlastní vchod, kuchyně, záchod, koupelna…) a jasných pravidlech: klepání na dveře, ohlašování návštěv atd.

✓ Dohodněte si frekvenci návštěv dle vašich představ. Tchyně by se měla přizpůsobit vašim požadavkům, protože vy jste nejspíš jako matka a zaměstnaná žena vytíženější.

✓ Neodpírejte tchyni kontakt s vnoučaty – ta jsou obvykle smyslem života všech prarodičů. Nehledě na to, že i pro děti je kontakt s babičkou a dě­dečkem přínosný… Ale zaveďte to tak, že děti budou chodit za prarodiči a nikoli naopak.

✓ Stanovte hranice, které budou vymezovat vaše soužití. Jinak to mezi vámi nebude fungovat a nastanou konflikty! (Např. dejte najevo, že nemáte nic proti tomu, aby vám tchyně občas přinesla koláč, ale že rozhodně odmítáte, aby u vás každou neděli zvonila s hoto­­vým obědem jen proto, že má pocit, že byste bez ní uhynuli hlady…)

✓ Jestliže bude mít tendence vám jisté věci nutit a tlačit, dejte jí jasně najevo, že o jejích radách rády zapřemýšlíte, ale nátlak nesnesete.

✓ Dcera s mámou si vždy rozumí lépe než snacha s tchyní. Mají spolu bližší vztah. Ale zkuste si i na vaší tchyni najít něco, co je vám milé a blízké. Zkus­te ji mít kvůli něčemu ráda nejen kvůli dětem, manželovi, ale i kvůli sama sobě.