21. června 2013
Kartářka vám je nikdy neprozradí, my však ano! Naučte se vykládat tarotové karty

Stojíte na životní křižovatce a musíte udělat zásadní rozhodnutí. V tu chvíli je vám každá pomoc drahá. A tak vložíte svůj osud do „rukou“ karet. Pokud nemáte náladu svěřovat svoje starosti a radosti kartářce, nezbývá, než abyste se naučila ovládat karty sama. Nahlédněte do tajemství tarotu. Než začnete, je dobré vědět, že tarot je sada 78 karet, které se dělí do dvou skupin – malá a velká arkána. Velká arkána se skládá z 22 karet, z nichž každá má svůj specifický název a vztah k lidskému osudu. Malá arkána je normální hrací sada, ale marně budete hledat žaludy, listy a srdce.

Karty VELKÉ ARKÁNY
Blázen:
Tato karta zastupuje tazatele, protože blázni jsme všichni. Věčné dítě v nás. Můžeme být klamáni. Blázen naznačuje zmatek v mysli anebo v citech. Blázen naznačuje osobu bezstarostnou a srdečnou, někdy postrádá kázeň. Obrácená karta značí neschopnost učinit pevné rozhodnutí nebo špatnou volbu.
Kejklíř:
Má se za to, že Kejklíř odráží umělecké snahy. Tato karta naznačuje moc, schopnosti a tajemství. Když se při vykládání tarotu objeví Kejklíř, měla by tazatelka dokončit to, do čeho se pustila. Pokud je karta obrácená, znamená zneužití moci nebo síly.
Velekněžka:
Tato karta znamená velkou znalost, bystrost a vnímavost. Je to symbol intuice a psychotronických schopností. Signalizuje, že má být odhaleno nějaké tajemství. Tato karta naznačuje klid v nitru tazatele. Velekněžka ukazuje, že tazatel se skrývá před citovými vztahy. Obrácená znamená neznalost a odráží špatný úsudek.
Císařovna:
Karta „ženská“ a nese ideály domova a zdraví. Když se při vyložení tarotu objeví Císařovna, signalizuje manželství, děti, vývoj a péči o tvůrčí záměry. Pokud je karta obrácená, může to naznačovat starosti doma a s dětmi anebo plýtvání tvůrčí energií.
Císař:
Karta „mužská“; Císař naznačuje úspěch, moc a ovládání. Tyto kvality se projevují i v ženách. Karta Císaře naznačuje touhu po síle a rozumu, které by ovládaly city a lásku. Pokud je karta obrácená, naznačuje to nedostatek síly, vlády, moci nebo dospělosti.