19. dubna 2013
Dovedete si představit, že tenhle stav bude definitivní? A co se děje s partnery a vztahem po svatbě?

Svatba jako taková bývá jedním z nejhezčích dnů v životě. Směřujete k ní veškerou energii, pozornost, čas. Ve chvíli, kdy říkáte Ano, si nepřipouštíte možnost jakýchkoliv komplikací nebo podstatných neshod. Vždyť si také slibujete, že spolu budete v dobrém i zlém, v nemoci i ve zdraví, dokud vás smrt nerozdělí! Manželství je však velká dřina, stejně jako jakýkoliv jiný vztah, má-li vydržet léta a ne měsíce.

Předtím a potom
Zásadní změna ve vnímání manželství v České republice nastala v 90. letech minulého století. Za komunistického režimu bylo „tak nějak automatické“, že páry, které spolu nějakou dobu žily, dorazily velmi brzy i před „oltář“, tedy spíš na národní výbor, a v návaznosti na to splodili jednoho či více potomků. Mezi roky 1989 a 2000 však poklesl celkový počet uzavíraných manželství o třetinu (z 81 na 55 tisíc). Velký vliv na to má změna žebříčku hodnot. Dnešní mladí lidí chtějí studovat, cestovat, budovat kariéru. A hlavně se nevázat. Manželství dostalo v posledních letech punc „papíru, který není pro vztah důležitý a často přináší pouze komplikace“. Tento trend potvrzuje také psycholožka Ivana Veltrubská.

„Můj názor je určitě trochu zkreslený, protože nejvíc přicházím do styku s těmi páry, které mají problémy. Na druhé straně mnohé z těchto problémů vyvěrají právě z toho, že lidé k partnerským vztahům přistupují s určitou dávkou nezávaznosti. V poslední době mám celou řadu klientů, kteří nejsou sezdaní, ač mají děti, a když je to přestane bavit, rozcházejí se. Závaznost manželských slibů vnímám v současnosti jednoznačně jako oslabenou. Otázkou je, z jakých je to příčin. Snadná dostupnost řešení problémů rozchodem či rozvodem je určitě jednou z nich, stejně jako davové působení – lidé podléhají tomu, co se masově děje kolem nich.“ Podle letité praxe Ivany Veltrubské z manželské a předmanželské poradny hrají v dnešním přístupu k manželství velkou roli také chybějící ekonomické, sociální, psychologické a etické motivy proč zůstávat ve vztahu, který se ocitl v krizi. Naopak si údajně čím dál víc idealizujeme rozvod jako pro všechny přijatelné řešení.