17. června 2012
„Kdyby“ znamená podmiňovací způsob. Jenže věty začínající takhle ve vztahu zavánějí emočním vydíráním...

Většinou má mnohem „sofistikovanější“ formu než klasické zastrašování. Emoční vydírání je agresivní pasivně, vyděrač se u něj tváří buď jako andílek, nebo jako chudinka a vám z něj zůstává pocit nedefinované úzkosti, potlačeného hněvu a smutku z toho, že nežijete svůj vlastní život. Přistoupíte-li na podmínky vyděrače za scénou (které se nikdy jako podmínky netváří, ale skoro vždy působí tak, že to celé byl váš nápad a vaše volba), může být klid doma, zdůrazňování toho, že jste dobrý a laskavý člověk nebo jiná forma pochvaly. Otázka zní: opravdu vám to podrbání za ouškem za to stojí?

Kde je vaše „tlačítko“?
Každý emoční vyděrač je zručný manipulátor a ví, že hlavní podmínkou vydírání je, že musí vědět, po čem jeho protějšek baží. To, po čem bažíme, většinou nejsou žádné velkolepé věci, ale obyčejnosti. Aby byl doma klid, abychom nemuseli trávit čas v neustálém dusnu. Aby na nás nikdo nekřičel. Abychom nebyli opuštěni – respektive stále znovu a znovu opouštěni. Aby nás občas někdo pohladil, aby si nás všiml, svědčil našemu životu. Často bažíme po tom, abychom byli dobrým člověkem, respektive, aby si svět myslel, že jsme dobrým člověkem. Abychom nemuseli zažít bolest v podobě lítosti, abychom nemuseli být tím, kdo bolest způsobil nebo něco druhému odepřel. Proto se i zručné emoční vydírání někdy neodhaluje snadno – operuje nenápadně.

Často se dá odhalit jen díky podivné pachuti, kterou v nás zanechává, když uděláme něco, co vlastně dělat nechceme. Je to pocit, že jsme svědky čehosi slizkého, že jsme se ocitli v pubertální úrovni chování a hlavně že se nacházíme v situaci, ve které ten druhý vůbec není na naší straně. Potíž je v tom, že pokud mu vyjdeme vstříc, nebudeme na naší straně ani my sami. Ti šťastnější, kteří své emoce nepotlačují tak snadno, budou cítit hněv – ale na druhou stranu hněvní lidé a ti, kdo své emoce potlačovat nedokážou nebo je prožívají silně, nejsou tak snadno vydíratelní a většinou je čeká konflikt spíš než to, že jsou manipulováni.