31. května 2012
Prý dokud vás smrt nerozdělí, v dobrém i zlém. Ha. To se to slibovalo! Realita je však jiná...

Snad nikdo ještě nedokázal popsat tragédii rozvodu tak dokonale jako Hana Hegerová v písni Rozvod. „To ty jsi se rozhod’ jako muž a pravý chlap a řekl jsi: ‚Rozvod, nechci jít dál podle starých map.‘ Už ani nevím, kdy to bylo. Přišlo to jako malá smrt. Nejspíš byla zima, venku lilo a jestli v nás z naší lásky zbylo aspoň čtvrt, tak teď nezbylo už vůbec nic jak po světle letních létavic. Jen to jediné slůvko. Rozvod… Soud soudí zločiny. Proč máme k němu jít? Tam vzdát se rodiny a zachovat klid? Kdo zná nás víc než já a ty, tvůj rub i líc, mé trampoty? Čí bude stůl, čí bude skříň? Chtěl jsi vždy půl, já, já jsem chtěla míň. A teď nechci nic. Chci vědět jen, jak dětem říct ten divný sen. Co bude dál, co bude dál, co bude dál?“

Že vás z toho mrazí? Není divu! Jenže: pakliže se vaše manželství dostalo do bodu, kdy spolu už opravdu nemůžete dál žít, proč se vzájemně dál trápit! Žádost o rozvod pochopitelně nepodáte hned po první hádce, jenže někdy je toho skřípotu tolik, že pro něj už neslyšíte a neprožíváte nic jiného, jen muka.

Co se tý́ká emocí, snažte se je z rozvodového řízení vytlačit – nebude to jednoduché, ale nechcete přece, abyste některých svých rozhodnutí udělaných v afektu později litovala… Na rozvod se podívejte pouze jako na obchod. Má dáti/dal by se mělo řešit s chladnou hlavou, ne s výčitkami a hysterickými scénami na mysli. Pokud jste to vy, kdo rozvod iniciuje, připravte se na reakci partnera, který nemusí zůstat klidný a vyrovnaný. I on někde v hloubi duše třeba cítí, že v této životní zkoušce neobstál. A taková prohra se těžko nese.

Kolik času a peněz rozvod „Schramstne“?
To vám bohužel nikdo přesně nespočítá, záleží totiž na okolnostech. V první řadě hraje roli vytíženost soudu. Pokud ta není příliš velká, může být manželství v případě smluvního rozvodu rozloučeno už do jednoho měsíce od podání žádosti. Máte-li nezletilé dítě, bude trvat minimálně měsíc od nabytí právní moci rozsudku opatrovnického soudu. A kolik vás bude krach manželství stát? Také těžko říct – vše se odvíjí od toho, zda se bude jednat o rozvod nesporný, či sporný, kolik rozvodových stání podstoupíte a kolik toho pro vás udělá váš právník atd.

Pokud byste chtěla z důvodu šetření právníka ze svých snah vynechat, dobře si to rozmyslete, protože bez právníka pro vás bude těžké proplést se všemi právními kličkami a minimálně rada někoho kompetentního vám při sestavování žádostí a smluv velmi pomůže. Advokátka JUDr. Olga Löblová k tomu dodává: „Aby bylo možno k rozvodu přikročit, pakliže je tu dítě, je nejdřív potřeba, aby soud rozhodl o dítěti. Pokud jsou uzavřeny dohody tři – tedy dohoda o dítěti, dohoda o bydlení a dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu, bylo by dobré minimálně u posledních dvou, aby je napsal advokát. Dítě je oficiálně zastoupeno kolizním opatrovníkem – toho má každé dítě do osmnácti let, stanoví ho soud, on chrání jeho zájmy. Pakliže jsou rodiče dohodnutí, právník není třeba.“