1. dubna 2012
Tělesná vůně může být skutečně silná ‚vábnička‘.

Většina lidí zná pocit nebo byla svědkem toho, jak partner při objetí partnerky vdechl vůni jejích vlasů a ona zase vnímala vůni jeho trička. Taková ‚chemie‘ může opravdu sehrávat významnou roli ve vztahu. Podle manželských terapeutů častý argument z úst rozhádaných partnerů zní:  „Nemůžu ho ani cítit“ a myslí se to doslovně. Vůně partnera je tak skrytým faktorem, který vysvětluje ono ‚jiskření‘, které ovlivňuje zejména sexuální chování. Podle výzkumů se ukazuje vliv feromonů jako klíčový. V této souvislosti hrají roli tzv. MHC geny. Ty kódují proteiny, jež pomáhají imunitnímu systému poznat patogeny.

Dominantní vůně
Pravděpodobně proto se vědci přiklánějí k hypotéze, že ženy preferují vůdčí typy mužů s dominantní tělesnou vůní. Ukazuje se, že vůně mužů, kteří v psychologických testech osobnosti prokázali vysokou dominanci, se líbí víc ženám zadaným a v plodných fázích menstruačního cyklu. Naopak svobodné ženy a že­ny v neplodných fázích cyklu vůni dominantních mužů nepreferovaly. To může vysvětlovat jev, že pro sexuální chování a fyzickou lásku (zachování rodu a zdravé potomstvo) je pro ženy důležitá dominantní stránka muže, avšak pro stabilitu partnerství a zázemí hledají spíše méně dominantní muže, kteří jsou naopak spíše rodinně založeni.

Je třeba mít ten správný nos
Nicméně existuje nekonečné množství genových variací, dědí se různé tělesné nebo povahové vlastnosti (výška, inteligence, povahové rysy apod.) a existují i nesčetné kombinace genů MHC. Proto sexuální nebo životní partner, který ‚voní‘ jedné ženě, může být absolut­ně odmítnut jinou. A to pochopielně platí i naopak. Tělesnou vůní se zkrátka zvýší atraktivita partnera, který je k nám geneticky kompatibil­ní. A o tom už je život – o hledání naši vhodné polovičky. Naštěstí, jak se říká, na hledání toho pravého je třeba mít ten správný nos… Nebo alespoň používat správný parfém. Bohužel ten feromonový zatím nikdo nedokázal vyrobit.