13. března 2012
„Myslíte, že by někdo mohl pochybovat o tom, že muži netouží po krásných a mladých ženách a ženy po vlivných a bohatých partnerech?“ – Nancy W. Thornhill

Někdo by pochybovat jistě mohl. Idealistky a idealisté. Věčné romantičky snící o tom pravém, které nepřestávají věřit na velkou lásku – na lásku, kde peníze a moc nehrají žádnou roli. Proti tvrzení uznávané americké antropoložky Nancy W. Thornhill se postavili dokonce i někteří sociologové, kteří se výzkumy snažili dokázat, že pro ženy a muže jsou při výběru potenciálního partnera důležitější kritéria, než jsou majetek a vzhled.

Pro některé jistě ano. Stejný názor zastávají další vědci a opírají se jednak o výzkumy a jednak o příklady z historie, které podle nich jasně dokládají, že mocní, majetní a společensky či ve svém pracovním oboru úspěšní muži si k sobě v průměru vybírají ženy, které jsou považovány za hezké až krásné. Ona to ostatně nedokládá jen historie. Boháči mívají po svém boku krasavice. Úspěšní sportovci v doprovodu modelek či krásných hereček a zpěvaček, to už je víc pravidlo než výjimka. Proč v sobě vlastně nalézají sportovci a modelky takové zalíbení?

Rozum a pudy

Vysvětlení je podle Nancy W. Thornhill jednoduché. Úspěšný sportovec je v současné době hodně na očích, takže je slavný, zároveň bývá dobře placený a konečně splňuje i jakýsi fyzický ideál. Sportovci mají vypracovaná těla, čímž jsou pro spoustu žen přitažliví. Jako takoví si mohou vybírat mezi větším počtem žen než běžní muži, kteří tímto nedisponují. Ne každý majetný muž je pochopitelně zároveň také přitažlivý, ale tam případné nedostatky těla vyrovnává právě majetek, společenský věhlas a v některých případech i charisma.

Evoluční psycholog Matt Ridley věnoval výběru partnera část své knihy Červená královna. Podle něj je výběr partnera do značné míry řízený geneticky. Někteří jedinci říkají, že oni si vybírají srdcem, jiní zase, že raději dají na rozum. Rozum a instinkty podle Ridleyho prý ale vůbec nemusejí jít proti sobě. Instinktivně většině žen imponují muži, kteří jsou bohatí. Rozum jim říká, že soužití s nimi bude výhodné po mnoha stránkách. Mužům se krásné ženy jednak líbí, instinktivně na jejich fyzické přednosti reagují, ale soužití s nimi je zároveň také výhodné. Jak?

„Krásná žena úspěšného muže reprezentuje," vysvětluje Matt Ridley. „Dodává mu lesk a zvyšuje svým vzhledem jeho úspěch. Ostatní muži si mohou říct: ‚Ten se ale má. Takovou kočku bych si také nechal líbit.‘ Oškliví muži s krásnou ženou vedle sebe vždycky trochu povyrostou. Z toho vyplývá, že spojení bohatství a krásy bývá výhodné. Proto k takovým svazkům tak často docházelo, dochází a docházet bude i v budoucnosti."