9. září 2010
Existuje hodně způsobů, jak vysvětlovat sny, jak je chápat a rozumět jim. Než ale začnete listovat ve snáři, zkuste jim porozumět sama - tak se dozvíte nejvíc.

Shodneme se na tom, že sny nejsou jen zmateným výplodem právě nekontrolovaného mozku. Mají nějaký skrytý význam, který většině z nás sice uniká, ale víme o něm, cítíme ho šestým smyslem a nedáme na něj dopustit. Sigmund Freud tvrdil, že když se ve tvých snech objevují podlouhlé předměty jako třeba hole, kmeny stromů nebo kravaty, sníte ve skutečnosti o mužské penisu. To bylo před sto lety. Bohužel dnes už odborníci nejsou tak výmluvní a jejich teorie tak fascinující. Když už se i nakrásně objeví někdo, kdo je ochotný tajemnému poselství snů věřit a vykládat ho, zase mu nemůžete věřit vy, protože výklad snů je záležitost přísně intimní. Ani sebeodbornější odborník vám nemůže stoprocentně vyložit, co vášj sen znamenal, protože příběhy, které se ve vás odehrávají, když usnete, znáte opravdu dokonale jen vy sama.

Mozek nikdy nespí
V okamžiku, kdy usnete, ztratíte kontrolu nejen nad celým svým tělem, ale především nad mozkem. Tělo v noci odpočívá, zpomalí se mu metabolismus, zmenší se frekvence tepů, dýchání je mělčí a nepravidelné, jen mozek pracuje na plné obrátky. Dá se říct, že šedá kůra mozková je jediným „orgánem“, který jede pořád naplno. Sny jsou výtvorem jeho nejprimitivnější části. Nejsou ovlivňovány rozumem, logikou ani výškou vašeho IQ. Hlavní roli hrají emoce. Nejskrytější pudy, nejtajnější přání a pocity, kterým se přes den z nějakých důvodů bráníte… To jsou sny emoční a těch je taky většina. Existují i sny jasnozřivé. Většinou se opakují a týkají se budoucnosti. Další možností jsou sny fungující jako vzpomínky na minulé životy. Nikdo cizí vám ale nepoví, jaký sen se týkal čeho. Na to musíte přijít vy sama. Čistě instinktivně. My vám můžeme jen poradit, jak na to.