8. září 2010
Za úplňku si do kůže vtíraly čarodějné masti a odlétaly na sabat. Církev je považovala za vtělení samotného ďábla. Toho už se bát nemusíš. Můžeš si pořádat seance a rozmlouvat s mrtvými, jak chceš, a nic se ti nestane.

Než přijdou na návštěvu
K nejčastější „práci“ čarodějek patřily odpradávna seance, na kterých se vyvolávali duchové zemřelých osob.
Kontakt se záhrobím probíhal několika různými způsoby. Výjimkou nebyly ani poněkud drastické metody, při kterých se médium dostávalo do transu sebemrskáním či jiným mrzačením těla, ale to jsou případy známé spíš z rovníkové Afriky. Na to, abyste si s kamarádkami uspořádaly malou seanci samy doma, nepotřebujete ani biče, ani důtky, ale hodně odvahy a stoprocentní víru v existenci posmrtného života.

Co všechno je tedy třeba k zahájení duchařské seance? Spiritisté se vpodstatě shodují v pěti obecných bodech.
✔ Místnost, kde budete seanci pořádat, musí být dostatečně zatemněna, aby zvenku nepronikalo žádné světlo.
 Svítit mohou jen svíčky. Na počtu nezáleží, ale některé prameny hovoří o maximu třinácti světel rozmístěných po celé místnosti.
✔ Co se týče času, nedá se přesně specifikovat hodina nebo minuta, kdy se kontakt nejspíš podaří. Obecně platí od šesté večer do ranního kuropění.

✔ Dobré je, když mají všechny osoby účastnící se seance tmavé, nejlépe černé oblečení.
✔ Před zahájením samotného spojení může zaznít vážná hudba, oblíbené jsou barokní chorály. Musí být ale dostatečně tlumené, protože duchové nemají rádi příliš hlasité zvuky.