2. září 2010
Všichni hledáme smysl svého života. Ptáme se, proč se nám děje to či ono, kdo jsme, na co máme, kam směřujeme, kdo nám poradí... Je to ve hvězdách, nebo zajdete za kartářkou? 

Pojďme nahlédnout, co poradí nauka o číslech – numerologie.

Už Pythagoras ve starověkém Řecku učil, že podstatou všech věcí je číslo. Že svět není nic nahodilého, chaotického, ale naopak má svou pevnou strukturu a řád… Čísla spojoval se silami, barvami, myšlenkami… Objevil vztah mezi hmotou a duchem a mnozí numerologové z něho vycházejí. Numerologie je obsáhlá věda, a pokud toužíte po opravdu důkladném osobním výkladu, rozhodně neváhejte a obraťte se na odborníky. My to zjednodušíme:

Osudové číslo
Narodili jste se třeba 6. 3. 1983. Osudové číslo spočítáte tak, že postupně sečtete všechna čísla, jedno po druhém: 6+3+1+9+8+3=30. Pokračujeme dále 3+0=3. Vaše osudové číslo je trojka. Celé osudové číslo vyjadřuje v čistě matematické podobě specifickou směs energií, které obsahují životní cestu každého z nás. Označuje vrcholek hory, kterou v životě slézáme – hlavní smysl našeho života.

Život jako cesta
Smysl našeho života, tedy to, co máme vykonat, k nám nepřichází snadno. Život sám nemusí být nutně plný boje, ale tenhle svět je zkrátka samý úkol a zkouška. Šplhání po horské cestě a dosahování nových výšin od nás vyžaduje notnou dávku kuráže, odhodlání a soustředěného úsilí. Jestliže jsme se na výstup dobře připravili, budeme mít méně starostí, než když vůbec nevíme, o co v našem životě vlastně jde. Pokud ztrácíme odvahu, nejspíš jsme zapomněli, že tenhle život přece má být výzva. Životní cesty jsou ztělesněním dobrodružství a nebezpečí, radosti a obtíží. Osudové číslo nám ukazuje cestu, ale jestli využijeme jeho potenciálu, je jenom na nás. Žádná z životních cest není náročnější ani snazší, žádná není lepší ani horší než kterákoli jiná – pokud si ji ovšem takovou neuděláte sami… Když se dostaneme na vrchol své hory, cesta nekončí, stoupáme stále výš a výš…