15. června 2018

Síla pachu

Velkou roli v primární přitažlivosti (tedy v lásce na první pohled) hrají feromony. Je dokázáno, že takzvaná chemická komunikace je vývojově nejstarší. Feromony pomáhají jedinci stejného druhu sdělovat důležité informace včetně emocí (poukazují na neklid, strach, případně agresivitu a další) a zároveň ovlivňují jeho chování. Podle článku zveřejněného v časopisu Science si myši sdělují prostřednictvím feromonů údaje o svém pohlaví, postavení ve skupině nebo o tom, jak jsou připravené k páření. Lidé si sice partnera nevybírají pouze na základě feromonů, avšak feromony do našich životů rozhodně zasahují.

Náš tip: Velký erotický horoskop

Ženy třeba vylučují více feromonů v období ovulace a tehdy jsou také pro muže nejpřitažlivější. Podle vědců jsme prostřednictvím pachů přitahováni k těm jedincům, kteří se od nás geneticky nejvíce liší. Proto ten, který voní jednomu, nemusí vonět druhému. Tím se příroda pojišťuje proti tomu, aby se mezi sebou houfně rozmnožovali lidé, kteří jsou blízcí příbuzní nebo kteří jsou si geneticky hodně podobní. Láska na první pohled tak podle vědců prý není nic jiného než kladná odezva na pach, který jedinec, k němuž jsme přitahováni, vylučuje. Výzkumy zaměřené na to, proč nám někteří lidé připadají přitažliví a jiní nikoli, potvrzují, že vůně hrají při výběru partnera mnohem větší roli, než se předpokládalo.

Víra hory přenáší

Láska sice bývá považována za vyšší cit, než je zamilovanost, ale na zamilovanosti a bouřlivém vzplanutí není nic špatného. Jde o stav, který má svoji jasnou hodnotu a je pro člověka velmi důležitý. Evoluční bioložka Olivia Judson říká: „Kdyby se jedinci navzájem fyzicky nepřitahovali, už dávno by vymřeli. Jde o takzvanou primární přitažlivost, která může být někdy rozumově těžko vysvětlitelná.“

Zamilovanému nevysvětlíte, že ta jeho obrovská láska je, s nadsázkou řečeno, směsice hormonů a feromonů, a je to tak vlastně dobře. Bez víry, že jsme potkali toho pravého a že stojí za to naučit se kvůli němu toleranci a kompromisům, láska hluboká vzniknout nemůže.