22. července 2013
Podle způsobu, jak vás váš milovaný chytá za ruku, poznáte, co k vám právě teď doopravdy cítí.

●  Pokud vás uchopí tak, že jeho dlaň svrchu překryje vaši, dává vám tím najevo svou převahu ve vztahu. Jakmile se však navrchu ocitne vaše dlaň, hlavní slovo patří jen vám!

● Propletené prsty jsou jasnou známkou napojení mezi vámi. Když milý odmítá své prsty do vašich zaplést, vyjadřuje tak svou nevázanost a touhu uchovat si vlastní prostor.

● Když přítel uchopí pouze pár vašich prstů, snaží se uplatnit svou nezávislost. Jestliže v té době prochází váš vztah krizí, naznačuje vám tím zároveň svou nechuť se vůbec držet!

Skrývá před vámi něco?
Každé přikývnutí u následujících příznaků zvyšuje riziko, že vám nejdražší tají něco, co byste měla vědět.
● Když s vámi má mluvit, dříve, než z něho vypadne první slovo, podívá se nahoru a doprava. Nadále se pak vyhýbá přímému pohledu do vašich očí.
● Dlouho jste neviděla jeho blízké přátele ani jste o nich drahého neslyšela vyprávět.
● Když mu položíte ostrou otázku, odpoví na ni jinou otázkou. 
● V zácpě, ve frontách nebo při špatné obsluze v restauraci se rozčiluje mnohem více, než by bylo nutné.
● Jste zmatená jeho dvojznačným chováním.