19. srpna 2010
Hledejte jeho erotogenní zóny za pomoci dvou českých sexuologů. Líbání na šíji se sice líbí většině mužů, ale nevzbudí to v nich nejspíš žádné silné erotické vibrace.

„Muži mají méně pestré erotogenní zóny než ženy – většina z nich se soustředí kolem genitálu. Spousta mužů miluje dráždění konečníku a rozhodně to neplatí jen o homosexuálech. Naopak velké množství gayů kolem konečníku žádné erotogenní zóny nemá a dává přednost například stimulaci bradavek.“

„Přeceňovanou erotogenní zónou bývá oblast krku. Líbání na šíji se sice líbí většině mužů, ale nevzbudí to v nich nejspíš žádné silné erotické vibrace. Totéž platí o rtech a obličeji. Ženy tato místa vnímají mnohem citlivěji.“

„Opomíjené erotogenní zóny u obou pohlaví tvoří chodidla a podpaždí. Tato zpočátku lechtivá místa vám při správném zacházení poskytnou intenzivní rozkoš! Ne moc silná, zato častá erotogenní zóna se nachází na pokožce hlavy. Proto bylo v dřívějších dobách nepřípustné (v islámských zemích to platí pořád), aby profesi pánského holiče vykonávala žena.“
– expert Ivo Procházka, Sexuologický ústav

„Na rozdíl od žen představuje pro muže nezastupitelnou ,erotogenní zónu’ zrak. Jejich sexuální vzrušení je s vizuálními podněty většinou neoddělitelně spojené a tento způsob ,dráždění’ funguje spolehlivě.“
– Sexuoložka Hana Fifková