10. ledna 2019

Je to i na vás

Pravdou je, že někde v nás často dřímá větší snob, než bychom si přáli. Snob, který není snobem proto, že máme vysokou školu, úspěšnou firmu nebo chytré děti, ale prostě proto, že jsme netolerantní.

Tolerance, pokud se podíváme do slovníku, znamená snášenlivost, tj. ochotu, schopnost, případně možnost přijímat něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného. Pro pojem tolerance je ovšem charakteristické, že zahrnuje také představu jisté meze, kam až lze odchylky od osobní, rodinné nebo společenské normy snášet čili tolerovat. Tato mez závisí na mnoha okolnostech – na zvyklostech a běžném očekávání, na vašem životním pocitu či náladě, na společenském postavení těch, které je třeba tolerovat, nebo na obecném hodnocení tolerance v dané společnosti a době.

Embed from Getty Images

Netolerantnost na sebe dokáže brát velmi jemné a nenápadné podoby. Možná dokážeme nesoudit lidi podle jejich sociálního statusu, vzdělání nebo výše konta, ale přesto si udržujeme hranici toho, co jsme ochotni přijmout. Přijmout něco ale přece neznamená, že to musíme mít za každou cenu rádi! Přijmout znamená, že tomu dáme právo na existenci.

Naše netolerantnost se může projevovat v drobounkých odsouzeních nebo pohrdlivých postojích typu Ne dost chytrý. Ne dost zábavný. Ne dost zajímavý. Ne dost vzrušující. Ne dost reprezentativní. Prostě nedostatečný. Nedostatečný našich úžasných kvalit. Je to skoro jako bychom měli postoj ze známé písničky I’m too sexy for my hair… Možná byste se měla zamyslet, jestli náhodou nejste „příliš sexy pro přátele svého partnera…“

To, čemu říkáme Mít rád, až příliš často znamená „je to stejné jako já“. Tedy nemusím se nijak měnit, přizpůsobovat, transformovat, konfrontovat sám se sebou, mám potvrzenu vlastní úžasnost. Podstatou netolerantnosti je neschopnost cítit se přirozeně i vedle toho, respektive s tím, co je jiné než já. A ačkoli nikoho nechceme pranýřovat, zamyslete se, jestli není od netolerance a nesnášenlivosti už jen kousek ke xenofobii, kvůli které se v historii událo už hodně ošklivých věcí. Ale to vy víte…