1. června 2017
Ideální k vyšetření prsu je období mezi pátým a desátým dnem od začátku menstruace a mělo by se provádět každý měsíc.
1 / 4

1. Nejprve si prsa a jejich okolí důkladně prohlédněte v zrcadle. Všímejte si změn barvy kůže, barvy a tvaru bradavky, nerovností kdekoli na prsu nebo výtoku z bradavky.

Pokračujeme vleže 🙂

1 / 4