18. března 2016

Boční mučení

Už jste trénovaná, takže můžeme postoupit o další stupeň výš. Nyní budete cvičit na boku, tedy na jedné ruce. Začněte nejprve pouze statickou verzí. Jakmile si budete jistá stabilitou, zkuste přidat úklony. Pozor, už je to vážně dřina.

Otočte se

Prkno můžete cvičit i obráceně. Zapřete se tedy za paty a natažené ruce. Opět mějte pod kontrolou svůj zadeček, nesmí být nízko ani vysoko. Jde hlavně o to, aby se toto cvičení nestalo pro vás nudným stereotypem. Proto můžete jednou cvičit na základní prkno, podruhé obrácené. I v obrácené poloze můžete zapojit nohy, střídavě je zvedejte. Ruce v tomto případě zvedejte nahoru.

Obměn tohoto cviku je nespočet. Doporučujeme začít základním prknem a pomalu přidávat zátěž.

Před i po cvičení se protáhněte!!!

Pro inspiraci pár náročnějších cviků: