24. května 2015
Život královské milenky Madame de Pompadour není o vyčerpávání státní pokladny a výrobě skandálů. Kromě příběhu lásky zůstala po této dámě významná kapitola také v historii designu.

Kdo byla Madame de Pompadour?
Markýza de Pompadour byla několik let milenkou krále Ludvíka XV. Jejich poměr skončil, když ji král označil za „chladnou“. I poté ale byla jeho nejbližší přítelkyní a měla na něj velký vliv.

Během večeře ve Versailles roku 1750 se vévoda de Valliére svěřil Madame de Pom-padour s tím, že sice střílí koroptve v parku a občas i soky při soubojích, ovšem z čeho je vyroben střelný prach, nemá tušení. Moudrá a vzdělaná králova favoritka přitakala, že ona také každý den používá parfém a růž, ovšem o jejich výrobě a složení neví nic. Často znuděný Ludvík XV. pak dal ze své soukromé knihovny přinést sedm svazků tehdy církví nenáviděné a parlamentem zakázané Encyklopedie. Společnost se celý zbytek večera dobře bavila vyhledáváním různých hesel a přelomová kniha, kterou sepisovali vědci a umělci té doby v čele s Diderotem, byla v celé Francii vzata na milost. 

Kdože byla ta žena, která se o to přičinila? Budoucí markýza de Pompadour se narodila v bohaté měšťanské rodině jako Jeanne-Antoinette Poisson. Její matka byla krásná lehkovážná osoba, která se nechala vydržovat od královského výběrčího daní, pana de Tournehema. Ten ji i její hezkou a nada-nou dcerku zbožňoval a umožnil jí vzdělání a vychování, jaké si mohly dovolit jen slečny z aristokratických rodin. Přední dramatici a herečky ji učili recitovat a tančit, hrála na klavichord, krásně zpívala a na koni vypadala prostě božsky. Později začala navštěvovat proslulé pařížské salony, kde mohla duchaplně diskutovat o literatuře s Voltairem či o filozofii s Rousseauem a Montesquieuem. Už když bylo Jeanne devět, cikánka jí věštila, že bude jednou víc než královna. To její matku, která měla s bohatými milenci celoživotní zkušenosti, dovedlo k přesvědčení, že Jeanne se stane milenkou samotného krále. Zdá se, že celé výchovné snažení k tomuto cíli směřovalo a cílevědomá slečna nebyla proti.