6. května 2015
Další přehlídka luxusu v podání slavných. U některých dam jsme v šoku, jiné mile překvapily.

Sarah Jessica Parker

Karolína Kurková

Beyoncé

Pokračování na další straně!