30. dubna 2015
Kráska, která na červeném koberci září. Její modely jsou často odvážné, i tak je kritika hodnotí kladně.

2008

2009

2010

Pokračování na další straně!