1. září 2014
Další prestižní večer je za námi a my se podíváme na přehlídku luxusních rób.

Halle Berry

Julia Roberts

Pokračování na další straně!