2. září 2014
Česnek do ucha? Škvor v uchu? Věříte tvrzením našich babiček a maminek, která se týkají uší?

Mýtus č. 1: Škvoři mohou vlézt do uší.
Škvor se prý v uchu nikdy neobjevil, zato šváb ano. Švábi totiž, pokud se rozsvítí, hledají tmavé místo pro ukrytí a občas si vyberou i lidské ucho. V případě, že se do ucha dostane nějaký hmyz, použijte dětský olej. Jeho nalitím do ucha zamezíte tomu, aby se hmyz pohyboval a mohli jste se mezitím dopravit k lékaři, který ucho odborně ošetří.

Mýtus č. 2: Když se dítěti často píchají uši, hůř prospívá ve škole.
Opravdu není rozdíl mezi školním prospěchem dětí, jimž se často píchaly uši, a těmi, kteří tuto zkušenost nemají. Propíchnutí uší u dětí, které je dáváno do souvislosti se ztrátou sluchu, zbrzděním rozvoje řeči a schopnosti učení, je tedy skutečně pověrou.

Mýtus č. 3: Všechny ušní infekce musí být přeléčeny antibiotiky.
„Jestliže je dítě zdravé a má v pořádku sluch, není důvod podávat antibiotika,“ tvrdí odborníci. Časté braní antibiotik může vést k alergickým reakcím i k vytvoření rezistence na účinnou látku.

Mýtus č. 4: Kouření cigaret nemá vliv na ucho.
Kouř může působit škodlivě. Děti kuřáků jsou v 85 % náchylnější ke středoušním infekcím než děti nekuřáků. Dokonce děti, které často žvýkají žvýkačky s obsahem přírodního cukru, mají o polovinu menší výskyt ušních zánětů.

Mýtus č. 5: Při bolestech ucha do něj vložte stroužek česneku.
Česnek je agresivní a může bolest ještě zhoršit. Dokonce způsobí zánět zevního zvukovodu a sluch se podstatně zhorší.