20. srpna 2014
Hledáme muže známé i méně známé, kteří si podle vás zaslouží uznání. Víte o muži, který je podle vás ten pravý Esquire Man? Nominujte ho!

Kdo je Esquire Man?

Slušný k druhým = ale ne tak, že by se na něm mohlo dříví štípat.

Aktivní ve svém soukromém i profesním životě = není to zaměstnanec bezhlavě vykonávající příkazy druhých nebo tzv. podpantoflák.

Odpovědný za svá rozhodnutí a za své činy = dobře ví, že každá akce vyvolá reakci a je připraven přijmout ji, ať už je jakákoli.

Svobodný a samostatný = svobodný ve svém rozhodování, k němuž nepotřebuje žádné autority.

Statečný = nemusí se chovat zrovna jako superman, ale umí se stavět k problémům čelem.

Čestný = drží slovo a za tím, co řekne, si stojí; nikdy vás nepodrazí, pokud vás o tom nebude předem informovat.

Rovný = drží se věty krále Miroslava: „Před nikým se neponižuj, nad nikoho se nepovyšuj.“

Rozený lídr = má přirozenou autoritu, lidé se k němu obracejí s důvěrou, přirozeně si ho volí do čela kolektivu.

Hledáme nejlepší české muže. Nominujte výjimečné známé!
10 mužů vybíráte vy, dalších 10 zvolila redakce časopisu

Více informací naleznete na esquireman.jenpromuze.cz!