11. června 2018

BÝK

Jako kniha se otiskujete do paměti přátel.

Práce

Důvěřujete filozofii, kterou si pracně budujete.

Láska

Rozdáváte se více, než je běžné