Bojí se muži žen kvůli lásce?

Proč jsou i ti největší chlapáci před ženou čím dál menší? Přehupujeme se do matriarchátu?

Muži měli hrůzu z mnohých ženských stránek od pradávna. Největší borec mohl vyhrát, kolik chtěl bitev, vyšvihnout se na nejvyšší post či získat jakékoli jmění, ale pokud zatoužil po ženě nebo se dokonce zamiloval, stal se z něj malý rozjitřelý hošík, který se potí strachy. Není divu, že mužům neviditelná moc, kterou nad nimi ženy vládnou, připadá nebezpečná. Žena v nich dokáže vyvolat chtíč a emoce a pak se otočit na podpatku a neříct ani „Pcha“.

Při sexuálním styku je to mužův penis, který proráží a dobývá, zatímco ženina pochva „čeká“ na oplodnění a přijímá jej – a nebo taky ne! V tom je právě ženina tajemná síla. Její záměry jsou skryté uvnitř, stejně jako její pohlaví. Muž, jako jeho penis, sice touží, ale neví, do čeho jde. Co když se za lákavým úsměvem skrývají ostré tesáky, které mužovu pýchu ukousnou nebo se zahryznou a už nepustí?!

Vagina dentata
Odborně se takové představě říká vagina dentata – ozubená vagina. Neodborně je hrůza z kastrace schována v ofrkaných vtípcích o holčičce a chlapečkovi, kteří se poprvé spatří nazí. „Můžu si sáhnout?“ ptá se holčička. „Ani omylem!“ děsí se chlapeček, „vždyť už sis svůj ulomila!“ Ani nemusíte být příslušnicí mužského pohlaví, aby se vám při pomyšlení na penis, který vstupuje do tajemné jeskyňky, aby byl záhy odhryznut, nechtělo kvíknout bolestivé „Au“.

Sigmund Freud se strachem mužů z kastrace ženami velmi živě zabýval. Zdaleka však nebyl prvním. Severoameričtí indiáni si vyprávěli o masožravé rybě, která přebývá v lůně „Strašlivé Matky“. Eskymáci si šeptali o ženách, které mají místo klína psí hlavu. Hindská bohyně Parvátí má ozubenou vulvu. V kmeni Kaluli na Nové Guineji jsou chlapci učeni, že muž, který se příliš často dotýká ženy, tráví mnoho času mezi ženami nebo sní jídlo, přes které překročila žena, dostane kašel nebo ztratí sílu a výdrž. Představa vaginy dentaty je zavinuta i do našeho jazyka. Což nemá ženské přirození, stejně jako ústa, pysky?

DISKUZE KE ČLÁNKU
DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY Láska & Sex